Què és Project Difference?

Oferim suport 360º en l’educació d’alumnes amb diferències d’aprenentatge, principalment dislèxia, discalcúlia i TDAH, dins el marc de l’escola inclusiva.

Des de l’inici, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé s’ha compromés amb Project Difference per ajudar en la millora de l’experiència escolar i vital dels nens i nenes que tenen diferències d’aprenentatge.

Fundación Ricardo Fisas

Amb la col·laboració de

logo_ricardologo_caixa