Juan E. Jiménez

Aplicant el model RtI a les Illes Canàries: Una experiència real

Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, impart en l’actualitat docència a la Facultat de Psicologia de la Universitat de La Laguna sobre Necessitats Específiques de Recolzament Educatiu. És director acadèmic del Màster de Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de Recolzament Educatiu i del programa de Doctorat en Neurociència Cognitiva i Educació.

Ha contribuït en aquest context a que la formació de postgrau estigui connectada directament als programes institucionals que  s’implementen per part de la Direcció General de Ordenació, Innovació i Promoció Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitats i Sostenibilitat del Gobern de Canàries. Premi Nacional d’Investigació i Innovació Educativa amb Menció Honorífica concedit pel CIDE dependent del MEC.

Ha sigut coordinador espanyol responsable dels Programes de Cooperació amb Iberoamèrica (PCI), Guatemala, Mèxic, Xile i Ecuador. Ha sigut Gestor/Col·laborador de la Subdirecció General de Projectes d’Investigació. Departament Tècnic d’Humanitats i Ciències Socials. Ministeri de Ciència e Innovació.

Autor de l’adaptació a l’espanyol del manual per a l’evaluació inicial de la lectura (Early Grade Reading Assessment) per a l’Agència dels Estats Units pel Desenvolupament que va ser elaborat per RTI International.

Expert designat per la United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pel desenvolupament del projecte Formative Assessment of Writing in Early Grades. Actualment dirigeix el projecte pilot d’implementació del Model RtI (Resposta a la Intervenció Temprana) per a la prevenció i millora del rendiment en lectura i matemàtiques a les Illes Canàries en coordinació amb la Conselleria d’Educación i Universitats del Gobern de Canàries. Premi Institucional d’Investigació per la seva carrera professional i currículum científic en la modalitat de Humanitats, Ciències Jurídiques i Socials per la Institució de la Universitat de La Laguna, 2013.

Ha sigut un plaer rebre un altre cop al Juan en aquestes Jornades Internacionals sobre Diferències d’Aprenentatge.